marți, 10 decembrie 2013

10th of December

Ce semnificaţie are ziua de 10 decembrie şi de ce trebuie ea amintită în şcoli?


Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este celebrată peste tot în lume pe 10 decembrie. Această zi reprezintă ocazia de a pleda pentru fiecare individ În parte, indiferent unde se află el, în aşa fel încât să-şi poată exercita din plin drepturile.

Spre exemplu, dreptul la libertate de egalitate, libertate, de opinie şi exprimare, dreptul la educaţie, dreptul la familie, etc.

În acest an, accentul va cădea pe dreptul tuturor indivizilor: femei, bărbaţi, minorităţi, persoane cu handicap, aborigeni, săraci sau marginalizaţi, astfel ca vocile lor să se facă auzite în viaţa publică şi de care să se ţină cont în deciziile politice.

De precizat că data a fost aleasă de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, pentru a onora adoptarea şi proclamarea pe 10 decembrie 1948 a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

Sursa: 
http://www.ziare.com/international/onu/ziua-internationala-a-drepturilor-omului-sarbatorita-pe-10-decembrie-1206371

Întrebaţi, elevii clasei a VIII-a D, ai Şcolii Gimnaziale Gârleni 2, au considerat că cel mai important drept al omului este primul drept scris în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului:

"Art. 1. Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii."

Chifu Vasilică Liviu, elev în aceeaşi clasă, scrie:

"Drepturile omului reprezintă principalele condiţii care permit fiecărei persoane să-şi dezvolte şi să-şi folosească cât mai eficient calităţile: fizice, intelectuale, morale şi spirituale.
Dreptul la viaţă, la libertate, la securitatea personală, la o judecată dreaptă, la educaţie, la muncă, dreptul de a-ţi întemeia o familie, dreptul la proprietate, toate acestea sunt importante pentru a trăi într-o societate modernă aşa cum este cea din zilele noastre.

Drepturile care mi se par cele mai importante sunt:

Dreptul la viaţă, pentru că nimeni nu are voie să te controleze, să te manipuleze după bunul plac, nu are voie să atenteze la ea fără a fi tras la răspundere şi judecat după lege!
Dreptul la libertate, pentru că nimeni nu are voie să te închidă fără dovezi clare şi fără a fi declarat în faţa unui judecător vinovat!
Şi Dreptul la muncă, pentru că fiecare om trebuie lăsat să muncească pentru a-şi face un rost în viaţă şi a-şi câştiga existenţa!"


luni, 2 decembrie 2013

THANKSGIVING TRADITIONS


       Luna lui Brumar aduce odată cu sfârşitul său Ziua Recunoştinţei, zi sărbătorită în special în America de Nord şi Canada. Este o zi în care se aduc mulţumiri, în primul rând, Celui de sus şi familiei. Această sărbătoare a fost preluată de primii colonişti în Lumea Nouă, unde a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1621, ca semn de recunoştinţă faţă de recolta miraculoasă obţinută în condiţii climaterice dure.

     În Regatul Unit, Thanksgiving Day este o altă denumire pentru Ziua Recunoştinţei şi se sărbătoreşte în biserici şi în sate într-o duminică după strângerea recoltei în acea localitate, fără a fi o sărbătoare deosebit de importantă.

     În Statele Unite se organizează parade de Ziua Recunoştinţei, cu ocazia cărora defilează de obicei fanfare şcolare şi se prezintă diferite care alegorice. Mâncărurile tradiţionale de Ziua Recunoştinţei suntcurcan umplut (fript, afumat sau la cuptor), cartofi dulci, porumb, şi plăcinta de dovleac.

     În Canada, ziua de Thanksgiving se sărbătoreşte în a doua zi de luni din octombrie, ca mulţumire pentru o recoltă bogată. Rădăcinile sărbătorii din Canada diferă de ale celei din SUA exploratorul britanic Martin Frobisher încerca să găsească o cale spre Orient. Nu a reuşit, dar s-a stabilit în Canada. În anul 1578 a ţinut o ceremonie în regiunea care astăzi poartă numele de Provincia Newfoundland şi Labrador spre a aduce mulţumiri pentru faptul că a supravieţuit unei călătorii atât de lungi. Alţi colonişti sosiţi ulterior, au continuat tradiţia. Ulterior Forbisher a fost înnobilat şi un golf la Oceanul Atlantic, în nordul Canadei, a primit numele de Forbisher Baz, în memoria sa.

     A doua zi după Ziua Recunoştinţei este cea mai aglomerată zi pentru cumpărături. Magazinele deschid devreme şi au oferte speciale pentru a atrage cât mai mulţi clienţi. Nu este ceva neobişnuit să se formeze cozi la mall-uri de la şase dimineaţa.

Sursa ro.wikipedia.org 


elevii claselor I şi a III-a 
luni, 25 noiembrie 2013

File de monografie

Localitatea Gârleni se află la nord de municipiul Bacău, pe Drumul Naţional 15 Bacău – Piatra Neamţ. Este aşezată pe malul drept al râului Bistriţa şi beneficiază de două staţii C.F.R.: Lespezi şi Gârleni. Cercetările arheologice făcute în această zonă de istoricul băcăuan Viorel Căpitanu au demonstrat că aici erau aşezări omeneşti încă din neolitic. La punctul numit „Lutărie”, din satul Lespezi, s-a semnalat prezenţa unor silexuri cioplite şi resturi arheologice din perioada neolitică. Cultura clasică – dacică – este ilustrată pe Valea Bistriţei prin produse metalurgice, ceramică, monede, care atestă o activitate destul de matură. Aşa cum arată istoricul clujean H. Daicoviciu, în lucrarea „Dacii”, în această zonă au fost semnalate şi cercetate mai multe cetăţi dacice.
Populaţia din această parte a ţării şi-a continuat viaţa în perioada feudalismului timpuriu, în diferite aşezări identificate prin cercetări arheologice. Ea şi-a adus o contribuţie activă la viaţa economică, socială şi politică a Moldovei, fiind alături de marii voievozi ce şi-au pus domnia în slujba consolidării şi apărării integrităţii şi independenţei Moldovei.
            Localitatea Racila – integrată în unitatea geografică „Câmpul lui Dragoş” – este menţionată pentru prima dată la 15 octombrie 1491. Locuitorii acestei localităţi au fost alături de Ştefan  cel Mare în bătălia de la Orbic (1469), în confruntările de la Vaslui (1475) şi Războieni (1476). Împreună cu ceilalţi oameni din zonă, la 18 mai 1600, au primit cu entuziasm pe Mihai Viteazul, aflat în drum spre Suceava.
În secolele XVII-XVIII, aşezările de pe Valea Bistriţei au cunoscut transformările social-economice şi politice specifice feudalismului târziu. În prima jumătate a secolului XIX, istoria locuitorilor din această zonă se va integra în procesul de renaştere naţională prin participări active la marile evenimente ce vor duce la edificarea României moderne. În timpul Revoluţiei din 1848, Gârlenii s-au ridicat la luptă, sprijinind ideile de înnoire socială.
Un alt eveniment important la care au participat locuitori din Racila, Gârleni, Blăgeşti, Racova şi Hemeiuşi a fost Războiul de Independenţă din 1877. Unii au participat direct pe câmpurile de luptă de la Rahova, Smîrdan, Vidin, afirmându-se prin eroismul lor. Cei de acasă, mai ales din Gârleni şi Racila au venit în sprijinul armatei române cu bani, cereale, vite, încălţăminte şi hrană.
Începutul secolului al XX-lea a fost marcat de marea răscoală ţărănească din 1907, care a avut loc în ţara noastră şi care a cuprins şi satele de pe Valea Bistriţei. În desfăşurarea evenimentelor de la Racila, Gârleni, Lespezi, Blăgeşti, Valea lui Ion, Racova, Fântânele s-au remarcat unele începuturi de organizare şi folosire a elementelor tradiţionale de mobilizare a ţăranilor la acţiune: trasul clopotelor de la biserici, sunetul din corn şi trompetă, fiind mereu pregătiţi să sară pentru ţara lor.
În Primul Război Mondial (1914-1918), la lupta pentru apărarea neamului, şi ţăranii din Racila, Gârleni, Racova, Valea lui Ion, Blăgeşti au participat cu un eroism legendar la Oituz, Caşin, Dărmăneşti, Palanca. Locuitorii de pe Valea Bistriţei au trimis reprezentanţi la Alba-Iulia pe 1 Decembrie 1918, când s-a înfăptuit Marea Unire şi s-a creat statul naţional român.
Au urmat două decenii în care zona s-a dezvoltat din multe puncte de vedere. În cel de-al Doilea Război Mondial, mulţi locuitori din această comună s-au distins pe front prin fapte de vitejie şi au fost decoraţi cu ordine şi medalii. Unul dintre aceşti eroi este profesorul de matematică Ion Arsene, care toată viaţa a predat la Şcoala Generală din Gârleni, unde a fost în mai multe rânduri şi director. Alături de el trebuie amintiţi şi următorii eroi veterani, care au fost distinşi cu ordine şi medalii de război: Boicu Gh. Gavril, Cozma Gh. Nicolae, Alban C. Emil, Alban C. Constantin, Apetroaiei I. Vasile, Dascălu Ianoş, Dogaru Constantin, Florea V. Constantin, Burcuţă Gh. Vasile, Ceca M. Petrea, Flenchea I. Neculai, Stan Aurel, Răzeşu Constantin, Rotaru Is. Ianoş, Inău Ianoş, Imbrea Alexa Ianoş, Tancău Ij. Gheorghe, Şchiopu St. Ioja, Olaru Şt. Ştefan, Simon P. Petrea, Onode I. Ianoş, Bortă P. Petrea, Feer Ioja Ioja, Anton H. Petrea, Coman N. Petrea, Catană Ianoş Ferenţ, Roşu Aniţa Mihai, Onode I. Anton, Spătaru Fr. Ianoş, Rotaru Ianoş Iojă, Bortă P. Ferenţ, Nistor Ernest, Radu D. Ilie şi profesorul de limba română Gheorghe Pătraşcu, fost director al Şcolii Generale din Racila (Gârleni-de-Sus).
Memoria eroilor este cinstită prin Monumentul Eroilor din satul Lespezi, realizat într-o manieră modernă de arh. M. Maica. A fost dezvelit şi sfinţit la 24 iunie 2001, alături de „Crucea comemorativă”, Capela Eroilor şi troiţele din comună.


Fără ajutorul doamnei Zîna Săilă, cândva vice-primar al comunei şi o mult îndrăgită învăţătoare, care şi astăzi ne calcă pragul şcolii, de dragul vremurilor, această postare nu ar fi fost posibilă, înmânându-ne preţioasa  monografie a comunei Gârleni, File de monografie:

Gârleni, astăzi - slideshow

Poze realizate de Diana Panaite, clasa a VIII-a D, Şcoala Gimnazială Gârleni 2

marți, 5 noiembrie 2013

International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict

Today's International Day is: 

International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed ConflictKey-words: Environment and War


abandoned camp site"Once thick with 90 percent native tropical forests, following conflict Sierra Leone now has less than 4 percent forest cover" 
Photo credit: UNEP

Teachers, in schools, always focus on the environment and how important is for us. 
We usually hear on TV how many victims this or that war made, but we never ask what happens with our Mother Earth and those habitats where bombs found its homes.
History teachers often teach that in wars, natural resources are also important: the food for the animals, the food for the soldiers, the water, the steel for their swords and many other. Nowadays, there are no horses and no swords. The countries involved in wars are no longer eager to just conquer a piece of land, but they exploit it up until it dies. Timber and oil are far more important than the earth that made them. 

Today we celebrate life! 
Today we celebrate our health! 
Today we celebrate ourselves!
Today we celebrate our environment!

Assignment: Photograph the places you consider the most significant of your village and share it with the world!

Halloween Fun

Iar pentru că cei mari au realizat desenele, cei mici s-au pus pe compus poveeeeeşti înfricoşătoaaaare:

Vă dorim un:
marți, 29 octombrie 2013

Here we are!


După minuţioase pregătiri, iată-ne cu un blog ce va răsturna blog-urile de pe faţa www-ului.

Cei mai cooli prinţoşi şi prinţese vă vor încânta cu experienţele lor şcolăreşti...


BE READY TO BE BLOWN AWAY!